Od 2000 roku pracuje w branży nowych technologii – na początku jako konsultant w firmie doradczej BMF (obecnie BRE Corporate Finance), następnie od 2002 roku w Instytucie Zarządzania jako projektant funkcjonalności i koordynator projektów internetowych. Od wielu lat zajmuje się rozwijaniem portalu nf.pl, w tym zarządzaniem projektami portalowymi i spokrewnionymi (serwisy konferencyjne, badania), programowaniem i bazami danych, zagadnieniami merytorycznymi i funkcjonalnymi. Główną kompetencją jest kierowaniem zespołem programistów, administratorów, projektantów, obsługujących portal od strony techniologicznej oraz marketingowej. W ostatnich latach związana z realizacją badań i doradztwa w zakresie optymalizacji energetycznej nowoczesnych technologii fotowoltaicznych.

Do kluczowych kompetencji należy:
zarządzanie projektami IT
koordynacja pracy zespołu osób
połączenie znajomości technologii i marketingu
projektowanie aplikacji, modeli biznesowych i rozwiązań funkcjonalnych
analityczne myślenie
innowacyjność i kreatywność

Z wykształcenia ekonomista, absolwentka Akademii Ekonomicznej we Lwowie, kierunek: audyt, rachunkowość, finanse. Ukończone studia MBA o specjalizacji nowych technologii. Ukończony program menedżerski Proffesional Diploma In Marketing w Chartered Institute of Marketing (Questus study centre). Interesuje się projektowaniem i użytecznością oraz marketingiem interaktywnym. Realizacja badań wspólnie z Photovoltaic Institut Berlin w zakresie właściwości energetycznych najnowocześniejszych ogniw energetycznych.