Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE

Cel projektu to utworzenie przez ElectroTile Sp. z o.o. Centrum B+R poprzez poniesienie wydatków związanych z nabyciem działki oraz robót i materiałów budowlanych związanych z budową nowego budynku oraz jego wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę badawczą (przedmiot projektu). Centrum B+R pozwoli prowadzić ElectroTile zaawansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe celem opracowywania innowacyjnych w skali świata materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE (fotowoltaiką) spełniających definicję INNOWACJI PRODUKTOWEJ, co umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej bezpośrednio przez prosumentów . Spółka wzmocni współpracę z jedn. naukowymi (Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej) oraz nawiąże współpracę z Wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. W wyniku projektu nastąpi wzrost zatrudnienia personelu badawczego o 15 osób. Projekt będzie dofinansowany w ramach POIR 2014-2020, działanie 2.1.

Wartość projektu: 19.147.000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 12.275.900,00 PLN

 

Loga poir

Comments are closed.