Zapytanie ofertowe – wybór podwykonawcy części merytorycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/2016/ELECTROTILE

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

W związku z planowaną realizacją projektu pt. "Opracowanie innowacyjnej blachodachówki zintegrowanej z fotowoltaiką jako efekt prac B+R”oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, ElectroTile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczych i analitycznych w zakresie opracowania koncepcji pojedynczego modułu PV dostosowanego do integracji z arkuszami blachodachówki modułowej o standardowych rozmiarach, opracowania koncepcji systemu połączeń elektrycznych w obrębie blachodachówki oraz systemu łączeń pomiędzy blachodachówkami, opracowania koncepcji systemu wyprowadzenia mocy z instalacji składającej się z modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z blachodachówkami oraz eksperymentalnej weryfikacji koncepcji technologii blachodachówki fotowoltaicznej.Projekt planowany do realizacji jest w ramach Konkursu 1/1.1.1/2016 „Szybka ścieżka” Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie:1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Treść zapytania:

Comments are closed.