Zamówienie nr Elec/2016/1/leasing z dn. 23-12-2016

Zamawiający:   ELECTROTILE SP. z o.o.

Sygnatura: Elec/2016/1/leasing

Data ogłoszenia: 23-12-2016

Termin składania ofert: 24-01-2017, godz. 23:59

Informujemy, o publikacji i poszukiwaniu wykonawców na realizację zamówienia pn.: „Zakup maszyn, sprzętu laboratoryjnego i urządzeń pomocniczych na potrzeby prac badawczych i rozwojowych dla spółki ELECTROTILE, finansowanych w drodze leasingu”

Zamówienie podzielono na 3 części dotyczące zakupu i dostawy sprzętu oraz urządzeń pomiarowych oraz na część 4 dla wykonawców, którzy przedstawią ofertę na finansowanie zakupów w drodze leasingu.

Link do pełnej dokumentacji: DOKUMENTACJA DO POBRANIA

Preferowany kontakt mailowy na adres: zamowienia@electrotile.com

Zapraszamy do składania ofert.

KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1 z dn. 19-01-2017 r.

Zamawiający informuje, że dokonuje przesunięcia terminu składania ofert o 7 dni.

Termin składania ofert (obowiązujący) ustalono na dzień: 31-01-2017 r., godz. 23:59

Komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

----------------------- koniec komunikatu ----------------------------------

Comments are closed.