O Electrotile

Kim jesteśmy

image

Wspieramy naszych partnerów w przejściu na zieloną energię, szczególnie na energię słoneczną.

Realizujemy 4 typy inwestycji: dla klientów indywidualnych, dla przedsiębiorstw, dla wspólnot mieszkaniowych oraz dla samorządów.

  • Klienci indywidualni wzbogacają swoją nieruchomość poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i infrastruktury on-grid (podłączonej do sieci energetycznej) celem optymalizacji kosztów energii.
  • Przedsiębiorstwa w znaczący sposób obniżają koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Wspólnoty mieszkaniowe - wykorzystują powierzchnie dachów i niewykorzystywanego terenu do minimalizacji kosztów energetycznych powierzchni wspólnych oraz zmniejszają koszty energii mieszkańców.
  • Samorządy - unowocześniają infrastrukturę i uniezależniają się od konieczności posiadania przyłączy.

Posiadamy doświadczony zespół w zakresie planowania inwestycji jak i realizacji instalacji. Wspieramy klientów również w pozyskiwaniu środków na zakup systemów fotowoltaicznych - od 2016 roku istnieje możliwość zdobycia dofinansowania przy większych farmach nawet do 85% - w zależności od regionu i segmentu klienta.

Zapraszamy do kontaktu, celem nawiązania owocnej współpracy.

Obszary działalności

Instalacje fotowoltaiczne

Naszym klientom oferujemy całościowe realizację inwestycji w fotowoltaikę - od audytu energetycznego, przygotowania projektu inwestycyjnego, przygotowania dokumentacji, otrzymania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia inwestycji oraz dalszego serwisu instalacji.

Doradztwo w pozyskaniu dotacji UE

Od 2016 roku pomagamy uzyskiwać dotacje z Regionalnych Programów Operacyjnych na budowę infrastruktury do produkcji lub produkcji i dystrybucji OZE w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane są inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Badania Building Integrated Photovoltaics

Prowadzimy szereg badań przy opracowaniu innowacyjnych produktów z zakresu materiałów budowlanych zintegrowanych z ogniwamy fotowoltaicznymi. Nowe produkty mają mieć charakter modułowy i być przeznaczone na rynek masowego odbiorcy.

Opinie o naszych badaniach Building Integrated Photovoltaics

Sylwia Wysocka https://pl.linkedin.com/in/sylwia-wysocka-134a0018
http://kingfisher.pl
Maciej Białko CEO
http://infinitymedia.ae
Władysław Szapkin CEO
http://www.ruukki.com.ua