Category Archives: Projekty UE

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE

Cel projektu to utworzenie przez ElectroTile Sp. z o.o. Centrum B+R poprzez poniesienie wydatków związanych z nabyciem działki oraz robót i materiałów budowlanych związanych z budową nowego budynku oraz jego wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę badawczą (przedmiot projektu). Centrum B+R pozwoli prowadzić ElectroTile zaawansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe celem opracowywania innowacyjnych w skali świata materiałów…
Czytaj więcej

Opracowanie innowacyjnej blachodachówki zintegrowanej z fotowoltaiką w ramach prac badawczo-rozwojowych

"Projekt dot. opracowania w ramach prac B+R nowego produktu w postaci innowacyjnej w skali międzynarodowej blachodachówki modułowej zintegrowanej z fotowoltaiką (ETILE) służącej do produkcji energii elektrycznej przez prosumentów. Planowana do opracowania blachodachówka stanowi innowację w skali świata, a zarazem przełom na rynku energetyki prosumenckiej co potwierdza opinia o innowacyjności wydana przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej"…
Czytaj więcej