Category Archives: Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/1.2 z dnia 27.11.2017r

dotyczące wyboru osoby współpracującej w oparciu o umowę zlecenie, która w ramach zespołu osobowego realizować będzie prace przemysłowe i rozwojowe w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach: I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” , Programu sektorowego „PBSE” , Program…
Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.2 z dnia 22.11.2017r.

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac przemysłowych i rozwojowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego – uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę   Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach: I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.2. „Sektorowe…
Czytaj więcej

Zamówienie nr Elec/2016/1/leasing z dn. 23-12-2016

Zamawiający:   ELECTROTILE SP. z o.o. Sygnatura: Elec/2016/1/leasing Data ogłoszenia: 23-12-2016 Termin składania ofert: 24-01-2017, godz. 23:59 Informujemy, o publikacji i poszukiwaniu wykonawców na realizację zamówienia pn.: „Zakup maszyn, sprzętu laboratoryjnego i urządzeń pomocniczych na potrzeby prac badawczych i rozwojowych dla spółki ELECTROTILE, finansowanych w drodze leasingu” Zamówienie podzielono na 3 części dotyczące zakupu i dostawy…
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – wybór podwykonawcy części merytorycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR1/2016/ELECTROTILE dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu W związku z planowaną realizacją projektu pt. "Opracowanie innowacyjnej blachodachówki zintegrowanej z fotowoltaiką jako efekt prac B+R”oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, ElectroTile Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczych i analitycznych w zakresie opracowania koncepcji pojedynczego modułu PV dostosowanego do integracji…
Czytaj więcej