RPO Łódzkie 4.1.2 – konkurs w sierpniu 2016

Dotyczy:
1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji OZE w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki. Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii). Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.

Termin złożenia wniosku: 2 września 2016
Planowany termin wyników: styczeń 2017
Kto może składać wniosek: m.in. Przedsiębiorcy
Alokacja (ilość środków w konkursie): 88 mln zł
Max dotacji: 85% kosztów kwalifikowanych (uwaga: koszty kw. nie obejmują VAT)
Cross financing: max 10% (czyli do 95% dotacji!!!)
Sposób rozliczania: max 90% zaliczki !!!
Możliwość wnioskowania z Partnerami: TAK
Wskaźniki główne: rezultatu i produktu: rok n, … rok n+9
Wskaźniki horyzontalne: ilość utrzymanych i nowych miejsc pracy, wzrost zatrudnienia
Pozwolenie na budowę: nie potrzebne przed złożeniem wniosku
Podział kosztów: wg zadań, wg kategorii

Zapraszamy do współpracy!

Pobierz ofertę

Comments are closed.