Badania w zakresie BIPV (Building Integrated Photovoltaics)

Electrotile prowadzi badania we własnym zakresie w ramach 2 jednostek uruchomionych w Lublinie i Warszawie, łącznie nad badaniami pracuje obecnie 7 osób. Natomiast obecnie stara się o uruchomienie dużego Centrum Badawczo-Rozwojowego materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE (fotowoltaika) - BIPV.

Indykatywny plan badań

Współpraca z uczelniami

electrotile-factory-big

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

electrotile-factory-big

Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki