Recent Posts by wladekf

Electrotile pozyskała 12 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowe BIPV

Celem projektu planowanego do realizacji przez ElectroTile Sp. z o.o. jest inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca utworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe w postaci wyodrębnionej organizacyjne jednostki, która będzie kontynuowała działalność polegającą na prowadzeniu przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w…
Czytaj więcej

Dachówki fotowoltaiczne na Intersolar 2016

Ciekawe rozwiązanie ramek wokół paneli, zintegrowanych z metalowym dachem, zaproponowała firma Solar World. Nie jest to do końca dachówka, ale pozwala wykorzystywać panele zamiast instalacji pokrycia dachowego i prezentuje system uzupełnień, dzięki czemu można cały spad dachu zagospodarować panelami. Z każdej strony są łączniki, które sprawiają, iż jest wrażenie, iż dach składa się z paneli.…
Czytaj więcej

Recent Comments by wladekf

No comments by wladekf yet.