Recent Posts by Sławomir Kurowski

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE

Cel projektu to utworzenie przez ElectroTile Sp. z o.o. Centrum B+R poprzez poniesienie wydatków związanych z nabyciem działki oraz robót i materiałów budowlanych związanych z budową nowego budynku oraz jego wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę badawczą (przedmiot projektu). Centrum B+R pozwoli prowadzić ElectroTile zaawansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe celem opracowywania innowacyjnych w skali świata materiałów…
Czytaj więcej

Opracowanie innowacyjnej blachodachówki zintegrowanej z fotowoltaiką w ramach prac badawczo-rozwojowych

"Projekt dot. opracowania w ramach prac B+R nowego produktu w postaci innowacyjnej w skali międzynarodowej blachodachówki modułowej zintegrowanej z fotowoltaiką (ETILE) służącej do produkcji energii elektrycznej przez prosumentów. Planowana do opracowania blachodachówka stanowi innowację w skali świata, a zarazem przełom na rynku energetyki prosumenckiej co potwierdza opinia o innowacyjności wydana przez Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej"…
Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017/1.2 z dnia 27.11.2017r

dotyczące wyboru osoby współpracującej w oparciu o umowę zlecenie, która w ramach zespołu osobowego realizować będzie prace przemysłowe i rozwojowe w ramach projektu badawczo-rozwojowego Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach: I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” , Programu sektorowego „PBSE” , Program…
Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.2 z dnia 22.11.2017r.

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac przemysłowych i rozwojowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego – uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę   Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach: I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.2. „Sektorowe…
Czytaj więcej

Recent Comments by Sławomir Kurowski

No comments by Sławomir Kurowski yet.